Toneelclub Melick


Produktie 2020            Afgelopen jaren ...


Toneelclub Melick  Toneelclub Melick  Toneelclub Melick


RABO CLUBSUPPORT-ACTIE

Toneelclub Melick heeft ook dit jaar weer uw stem nodig
in de Rabo ClubSupport- actie.

Het jaar 2020 is ook voor de toneelclub een heel ander jaar geworden dan we
verwacht en gehoopt hadden. Vanwege de coronamaatregelen hebben wij alle
voorstellingen in 2020, een week voor de uitvoeringen, moeten cancelen. Alles was
klaar voor deze voorstellingen, het decor was af, de posters waren opgehangen en
de spelers waren er klaar voor.

Om deze voorstelling te kunnen spelen waren al aanzienlijke kosten gemaakt, die we
niet konden terugverdienen door de verkoop van entreekaarten.
Vanwege de huidige onzekerheid t.a.v. de ontwikkelingen rond het coronavirus
hebben wij besloten om deze voorstellingen te verplaatsen naar het najaar van 2021
en niet in maart te spelen.

Als u lid bent van de Rabobank Roermond – Echt vragen wij u om uw stem uit te
brengen op toneelclub Melick, zodat wij in 2021 weer een mooie voorstelling voor
een groot publiek kunnen maken die weer tot veel vermaak zal zorgen, zoals u dat
van ons gewend bent.

Alvast dank voor uw steun,
namens de toneelclub Melick.